Eesti Maaelu Arengukava

Abi eesmärk ja oodatavad tulemused:
-käsitsitöö vähendamine
-tootmishoone energiakulu vähendamine
-suurendada tootmisvõimsust
-parandada efektiivsust

Võta ühendust

Kiireloomuliste küsimuste puhul palume helistada +372 5556 4125.
Kõik muud soovid, küsimused ja ettepanekud võib edastada meile siinoleva tagasiside vormi kaudu.